Kasos aparatas k10

Europos teritorijoje yra daugiau nei du tūkstančiai degių medžiagų, dulkių ir dujų sprogimų per metus, o tai leidžia sunaikinti mašinas, sugadinti baldus ir pastatus, o ne retai prarasti gerą gyvenimą. Pirmiausia gali kilti sprogios atmosferos, atsirandančios dėl to, kad susidaro oro, degių dujų, garų ar dulkių mišinys, gaminamas ir saugomas esant deguoniui. Didžiausia sprogios atmosferos rizika dažniausiai yra cheminių interesų, rezervuarų, naftos perdirbimo gamyklų, elektrinių, dažų parduotuvių, vandens valymo stočių ir jūrų uostų bei oro uostų.ATEX direktyva buvo sukurta kaip savanoriška Europos grupei siūlomų įrenginių taisyklė, kuri buvo priimta pažeidžiamų sprogimų kompanijoje. Nuo to momento, kai įeina į ATEX direktyvą, tokie prietaisai turi turėti ATEX sertifikatą, kuris taip pat turi būti žinomas atitinkamu simboliu. ATEX direktyvoje 94/9 / EC reikalaujama, kad gamintojai pateiktų elektros įrangą, skirtą naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, tik turėdami tinkamą sertifikatą. Kita vertus, ATEX direktyvoje 99/92 / EB apibrėžiami reikalavimai, kaip pagerinti sprogimo vietoje dirbančių žmonių sveikatą ir saugą. Pats ATEX 94/9 / EC principas yra nukreiptas į įrangą, turinčią uždegimo šaltinį, nes jų atveju yra galimybė iškrauti elektros energiją, atsirasti statinė elektra ir geresnė temperatūra. Nors ATEX direktyva yra tiksli nuostata, tarp naudos, atsirandančios dėl šio tipo reikalavimų laikymosi, gali būti pakeista:

https://biov-tab.eu/lt/

užtikrinti darbo vietų saugą darbo vietoje, \ tapriboti ekonominius nuostolius, atsirandančius dėl galimų darbų gedimų aružtikrinti reikiamą komercinės paskirties įrankių kokybę Europos Sąjungos šalyje, \ tsveikatos ir saugos darbe koordinavimas ir atsakingi asmenys.