Kolposkopija

Daugelyje gamybos įmonių ir sandėlių gali kilti sprogimo pavojus. Tokie pavojai kyla, jei preparate yra skysčių ar kietų medžiagų, kurios sukelia sprogias dujas, arba sprogimo potencialą, jei jie yra maišomi.

Sprogioje aplinkoje paprastai būna, kai vietose yra per daug temperatūros arba yra vadinamasis elektros lankas. Kartais sprogimo rizika kyla ir tada, kai kibirkštis kibirkštis.

Specialios gamyklos ir gamybos parduotuvės paprastai yra gerai apsaugotos nuo sprogimų, tačiau kartais trūksta minties tokiose vietose kaip degalinių įrodymai, kuriuose sprogimo rizika dažnai sukelia ten gyvenančius žmones - nesuvokiamus, atsitiktinius, lašinamus cigarečius sprogimo pavojaus zonoje.Speciali sprogimo apsauga turėtų būti išplėsta ne tik degalinėse, bet ir oro uostuose, nuotekų valymo įrenginiuose ir vietose, kuriose atsižvelgiama į grūdų malūnus. Sprogstamasis pavojus taip pat yra laivų statyklose, apie kurias ne visi žinome.

Minėtos vietos yra įtrauktos į įstatymą, kuriame reikalaujama išplėsti specialią sprogimo apsaugą. Norint teisėtai dirbti, tokių namų savininkai taip pat privalo turėti tokius pažymėjimus kaip EB ir nauji bandymų sertifikatai.

Daugumą sprogimo apsaugos taisyklių įgyvendina Europos Sąjunga, o tai reiškia, kad dabartiniai teisės aktai natūraliai įgyvendinami mūsų įstatymuose nuo to momento, kai mes laikomės grupės.Kiekvienas parduotuvės savininkas, kuris susiduria su sprogimo rizika, turėtų tiksliai parodyti vietos specifiškumą ataskaitoje ir parodyti galimus situacijų, kai jis gali sprogti, scenarijus.